Tentang Orang Jahil dan Mereka yang Pertama Masuk Neraka

1. Imam Ali as: Mawaddatul juhhal mutaghayyiratul ahwaal wa syaikatul intiqaal. Kecintaan orang-orang jahil mudah berubah cepat berganti. (Ghurarul Hikam, 9826) (08.10.2010 – 10.00)
2. Imam Ali as: Innamal jaahilu man ista’badathu al-mathaalib. Orang jahil adalah orang yang diperbudak oleh keinginannya. (Ghurar al-Hikam), (06.10.2010 – 10.06)
3. Nabi saw : Orang-orang pertama masuk neraka – penguasa yang memerintah dengan tidak adil, orang kaya yang tidak memberikan hak orang lain dalam hartanya, dan orang miskin yang sombong. (Bihar al-Anwar 69: 394) (04.10.2010 -09.59)

Iklan